Program

Velkommen til NM-veka 2024 på Lillehammer. Konkurransetider kommer nærmere arrangementet.
Torsdag 21. mars
torsdag 21.03.2024
Tid
Idrett
Sted
Fredag 22.mars
fredag 22.03.2024
Tid
Idrett
Sted
Lørdag 23. mars
lørdag 23.03.2024
Tid
Idrett
Sted
Søndag 24. mars
søndag 24.03.2024
Tid
Idrett
Sted