Fluekasting under NM-veka 2019. Foto: Christopher Martinsen

Fluekasting

Fluekasting er en kastesport som utføres med standard fluefiskeutstyr, og hvor det konkurreres i ulike lengde- og presisjonsøvelser. Fluekasting er fluefiskerens idrett, hvor det stilles høye krav teknisk utførelse.  

Ørret presisjon: 

Utøver kaster mot fire målmatter, alle inndelt i 3 poengsoner (5-3-1 poeng). Mål er plassert vilkårlig mellom 8 og 15 meter fra standplass. Det kastes totalt 16 kast (4 på hvert mål), noe som kan maksimalt gi 80 poeng. Utøver har 4. min. til å gjennomføre øvelsen. Utøver benytter godkjent #5-snøre; Scientific Angler Mastery Expert Distance tournament (oransje), og en stang som er maksimalt 9 ft. lang. 

Ørret lengde: 

Utøver kaster fra en standplass, der lengste avleverte kast i løpet av 4. min. blir tellende resultat. Banen er 45m lang, med en fri sektor bak på 30m. Banen har en sektorredde på 5-10m. Utøver skal benytte samme type snøre som i ørret presisjon, og maksimal lengde på stangen er også her 9 ft. 

Se alle resultater fra fluekasting her.

Øvelser

Ørret lengde
Ørret presisjon