Klatring

Buldring

Buldrekonkurransen foregår 5 meter høye vegger med tjukkas under. Målet er å løse buldreproblemet med å komme til toppen på færrest mulig forsøk. Dette krever både fysikk, kreativitet og problemløsing.

Kvalifiseringen foregår på 8 ulike problemer og hver utøver har maksimalt 5 forsøk på hvert problem. Problemene er markert med start, sone og topp. Målet er å nå toppen på færrest mulig forsøk utover det teller forsøk de bruker for å nå enten sone- eller topptaket. I kvalifiseringen buldrer alle samtidig og utøveren kan se på hverandre og lære av hverandre.

Finalen skal de 6 beste konkurrer på 4 bulder som de har 4 minutter på å nå toppen på. Finalen starter med at utøverne sammen får se på hvert bulder i 2 minutter for å prøve å tenke seg til den beste løsningen på problemet. Utøverne sitter i isolat under konkurranse og får ikke se på hverandre. Det er utøveren med flest topper som vinner finalen.

Rutesetting

Rutene som utøveren klatrer på, er skrudd av et team av profesjonelle rutesettere. Disse problemene skal teste utøvernes styrker og svakheter og rutesetterne legger ned mye arbeid i å teste og justere på problemene slik at nivået blir riktig.

Live resultater fra NM i buldring finner du her.

 

Disse klatre-displiner har tidligere vært med på NM-veka:

Led

I led konkurransen er målet å komme til toppen på klatreveggen, veggen er minimum 12 meter. Utøverne er sikret med tau. På klatreveggen er det skrudd opp ruter som inneholder forskjellige utfordringer/problemer som tester utøvernes teknikk, fysikk, koordinasjon og balanse.

Kvalifiseringen foregår på 2 ulike ruter og hver utøver har 1 forsøk på seg å klatre så høyt opp på ruten som den klarer. Utøverne kan se på hverandre.

 I finalen er det de 8 beste fra kvalifiseringen som skal konkurrere på 1 finalerute. Utøveren har 6 minutters til å se på ruten før de må sitte i isolasjon, mens de andre klatrer. Utøveren klatrer finaleruten «på blikk» som betyr at de ikke har sett noen andre klatre ruten. Utøverne har 6 minutter på seg å klatre så høyt opp som mulig på ruten.

Para

Para foregår på samme måte og med tilnærmet same regelverk som led for funksjonsfriske. Forskjellen er at parautøvere er sikrer gjennom topptau, og et ekstra tau for å unngå sving ved fall.

De som er svaksynt eller blinde, kan ha en ruteleser som står på bakken og veileder utøveren i forhold til hvor klatretakene er plassert på veggen slik at de kan nå dem. For at dette tillitsforholdet skal fungere er det viktig at klatrer og ruteleser øver mye samen slik at de stoler på hverandre og at ruteleser kjenner klatrestilen til utøvere.

 

Øvelser

Buldring damer
Buldring herrer