(Foto: Sola Flystasjon Flyklubb)
(Foto: Sola Flystasjon Flyklubb)

Akrobatikk med motorfly er en idrett med spektakulære manøvre og stor underholdningsverdi, og du kan få med deg den fantastiske flyvingen på Sola Lufthavn under NM-veka 19. august.

– Det beste med aerobatikk er følelsen av mestring av flyet i rom og tid, og at det alltid er nye utfordringer å trene mot. Akro-piloter har også gjennom sin trening fått gode holdninger og ferdigheter som gjør dem til sikrere piloter også under annen type flyging, sier Håvard Vetrhus, styreleder i Sola Flystasjon Flyklubb.

I akrobatikk med motorfly, også kalt aerobatics eller kunstflyging, konkurreres det normalt i fem klasser, med vanskelighetsgrad tilpasset flytype og pilotens erfaringsnivå. Konkurransen går ut på at deltagerne flyr et program satt sammen av ulike akro-figurer foran et dommerpanel. Dommerpanelet står på bakken og gir karakterer for hver figur, lignende som for kunstløp på skøyter.

– Aerobatics er en fysisk og mentalt krevende idrett som krever svært mye trening og erfaring før man kan fly et program sikkert og korrekt. Flyene som benyttes er alle spesielt konstruerte for å tåle hastigheter opp mot 400 km/t og belastninger opp til +/-10g, sier Vetrhus. 

(Foto: George Lundberg)

(Foto: George Lundberg)

Et program består av flere ulike manøver og Vetrhus har én favorittmanøver:

– Min favoritt er øvelsen "stall turn", eller "wingover", som det også heter. Flyet flys vertikalt oppover, og idet hastigheten er tilnærmet null, svinges flyet rundt sin egen akse og flys deretter vertikalt nedover. Man kan også legge på ulike elementer av roll-øvelser på vei opp og ned, sier han.

Strengt regelverk og god opplæring

For å kunne fly aerobatics kreves det teoretisk og praktisk utdannelse som et tillegg til sertifikatet for privatflyging (PPL). Utdanning og trening av piloter foregår i noen flyklubber som er organisert i Norges Luftsportsforbund. For mer informasjon,
se www.aerobatics.no  eller www.iac.org.

– Det er mange som fortsatt tror at aerobatics er en hårreisende og farlig aktivitet, men faktum er at denne formen for luftsport er en høyverdig idrett som gjennomføres sikkert takket være et strengt internasjonalt regelverk og god opplæring av utøverne, sier Vetrhus.

Akrobatikk med motorfly under NM-veka

Norgesmesterskapet i akrobatikk med motorfly holder sted på Sola Lufthavn kl. 19:00 den 19. august. Aerobatics er en publikumsvennlig og spektakulær sport med stor underholdningsverdi der arenaen er i luftrommet like over flyplassen i relativt lav høyde. 

Møt opp som publikum og la deg bli imponert - velkommen!

Om NM-veka

Arrangementet er et samarbeid mellom NRK og Norges idrettsforbund med Norsk Tipping som hovedsponsor.

Kontakt oss

Prosjektleder, NIF
Ingrid Haukvik-Jensen, Prosjektleder NM-veka
ihj@idrettsforbundet.no
Telefon: + 47 480 64 335

Kommunikasjonsansvarlig
Sofie Torlei Olsen, Kommunikasjonsrådgiver 
sof@idrettsforbundet.no
Telefon: +47 975 37 358

Fotografer

Forsidebilder: 
Viesturs Lacis
NTB Scanpix
Celine Stucky / World Curling Federation
Norges Hundekjørerforbund
Norges Motorsportforbund