Idrettspresident Tom Tvedt, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og ordfører i Sandnes Stanley Wirak gleder seg til NM-veka. Foto: Geir Owe Fredheim
Idrettspresident Tom Tvedt, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og ordfører i Sandnes Stanley Wirak gleder seg til NM-veka. Foto: Geir Owe Fredheim

NM-veka er for alvor igang! Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, idrettspresident Tom Tvedt og ordfører i Sandnes Stanley Wirak ser virkelig frem til å komme igang med idrettene som går over fem dager i fire kommuner. 
- Nå er det like før! Det er mange treningstimer som ligger bak når nesten 1400 deltakere nå er klare til å konkurrere i 24 ulike idrettsgreiner, sier Solveig Ege Tengesdal.

Under mottakelsen i Stavanger Konserthus i går holdt fylkesordføreren en tale til idrettsvenner, samarbeidspartnere og arrangør:

- Det er mange timer tenking av logistikk og praktiske scenarier som ligger bak når disse møtes til dyst. Takk til dere som har tatt dette praktiske ansvaret på dere! Det er her som ofte ellers - det som glir glatt blir oftest ikke kommentert, det som evt går skeis blir gjerne høylydt lagt merke til. Legger til at det som eventuelt går skeis, det klarer vi enda bedre til neste år, for da skal vi også arrangere NM-veka, sa Ege Tengesdal.

- Idrettskretsen er fylkeskommunens viktigste samarbeidspartner i arbeidet med å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet i fylket vårt. Idretten lærer oss samhold og idrettsfellesskapet skaper gjensidig respekt. Idretten skaper mestringsfølelse, mye svette, tårer, glede og stolte øyeblikk. Idrett gir fellesskap og har en viktig samfunnsbyggende funksjon.

Det er spennende at Norge nå etablerer NM-veka etter svensk modell. Det er ikke en kopi - vi skaper vår norske modell her i Rogaland. Jeg vil berømme Idrettsforbundet som valgte Rogaland som arena. Jeg ser ikke bort fra at Tom Tvedt hadde en finger med her, sa Engesdal og fortsatte:

- Det er nok av grunner til at den første NM-veka skulle bli lagt til fylket vårt. Rogaland er i år det fylket som deler ut mest spillemidler, i år ble 136 millioner kroner fordelt til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Rogaland. Dette avspeiler den høye aktiviteten i byggingen av nye idrettsanlegg. Det er mye på gang og det er verd å legge merke til at det er et stort spenn i det som bygges.

- Vi har mange gode arenaer, både innendørs og utendørs, ikke minst som resultat av gode samarbeid på tvers av kommunegrenser. Og i disse dager er det på sin plass å nevne at fylket har fostret mange gode idrettsutøvere, i ulike greiner. Nå sist med Team Ingebrigtsen med Jakob og Henrik. Nevner samtidig at vi har flotte idrettsutøvere innen både Paralympics og Special Olympics fra Rogaland.

Jeg håper at dette samarbeidet vi prøver oss på for første gang i år vil bli en stor suksess og på sikt bli like stort og fast som i Sverige. Det er også verd å nevne spesielt det samarbeidet en har fått til med NRK som tilfører en medieoppmerksomhet mange av de deltakende idrettene bare har kunnet drømme om tidligere.

Jeg er sikker på at de ulike forbundene vil merke etterdønninger av NM-veka gjennom at mange nye vil ta kontakt for å prøve ut idrettsgreiner som er mindre kjent enn de helt vanligste.

Avslutningsvis vil jeg komme med et sitat av Olav H. Hauge. Det kan være greit å ha med seg i oppstarten av disse dagene:

«Du skal ikkje spenna bogen så hardt at han brest, då gjeng ikkje pila langt.»

Lykke til med alt som skal skje!

Om NM-veka

Arrangementet er et samarbeid mellom NRK og Norges idrettsforbund med Norsk Tipping som hovedsponsor.

Kontakt oss

Prosjektleder, NIF
Ingrid Haukvik-Jensen, Prosjektleder NM-veka
ihj@idrettsforbundet.no
Telefon: + 47 480 64 335

Kommunikasjonsansvarlig
Sofie Torlei Olsen, Kommunikasjonsrådgiver 
sof@idrettsforbundet.no
Telefon: +47 975 37 358

Fotografer

Forsidebilder: 
Viesturs Lacis
NTB Scanpix
Celine Stucky / World Curling Federation
Norges Hundekjørerforbund
Norges Motorsportforbund