Fra NM i speedcross under NM-veka 2018 (Foto: Dag Oliver / NIF)
Fra NM i speedcross under NM-veka 2018 (Foto: Dag Oliver / NIF)

Norges idrettsforbund og NRK er på jakt etter arrangører av NM-veka i 2020 og 2021. Søknadsfrist er 10. desember.

Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping skapte konseptet NM-veka som for første gang ble arrangert i Stavangerregionen i august 2018. 1400 deltagere fra 24 idretter deltok under den fem dager lange idrettsfesten som ble sendt direkte på NRK.

Fra 2020 planlegges det å arrangere en vinterversjon som et pilotprosjekt i uke 13 på Lillehammer. Fra 2021 vil NM-veka vinter gå på rundgang i Norge på lik linje som sommerversjonen.

I den forbindelse er norsk idrett på jakt etter arrangører av NM-veka sommer (2020 og 2021) og NM-veka vinter 2021.

Hvem kan søke?

Idrettskretser, idrettsråd, idrettslag, byer, destinasjonsselskap, kommuner og fylkeskommuner er alle velkomne til å søke om å være vertskapsarrangør. Vertsbyen skal ha ansvar for den lokale gjennomføringen av NM-veka. De forpliktelsene en vertsby påtar seg skal løses gjennom bruk av vertsbyens egne midler, og/eller gjennom avtaler med relevante samarbeidspartnere som fylkeskommune, kommunen, lokalt næringsliv mm.

Saken fortsetter under videoen.

Søknadsprosess

I 2019 arrangeres NM-veka i uke 26 (26.-30. juni). For sommer 2020 er også uke 26 satt som arrangøruke. På sikt er det ønskelig å ha faste uker for NM-veka både sommer og vinter. Endelig dato for NM-veka 2021 (vinter og sommer) er ikke satt.

Søknad

Skriv en kortfattet søknad med begrunnelse på hvorfor dere ønsker å være arrangørsted for NM-veka. Det er en forutsetning for søknaden at de oppgaver og kostnader som ligger i kravspesifikasjonen innfris. 

Søknader sendes til: ihj@idrettsforbundet.no

Søknadsfrist: 10. desember

Om NM-veka

Arrangementet er et samarbeid mellom NRK og Norges idrettsforbund med Norsk Tipping som hovedsponsor.

Kontakt oss

Prosjektleder, NIF
Ingrid Haukvik-Jensen, Prosjektleder NM-veka
ihj@idrettsforbundet.no
Telefon: + 47 480 64 335

Kommunikasjonsansvarlig
Sofie Torlei Olsen, Kommunikasjonsrådgiver 
sof@idrettsforbundet.no
Telefon: +47 975 37 358

Fotografer

Forsidebilder: 
Viesturs Lacis
NTB Scanpix
Celine Stucky / World Curling Federation
Norges Hundekjørerforbund
Norges Motorsportforbund