Vektløfting

Vektløfting var en av de første idrettene som ble med i det olympiske programmet og blir ofte benevnt som olympisk vektløfting for å tydeliggjøre sporten i forhold til andre som bedriver vekttrening.

Rykk (bredt grep hvor stangen skal løftes, med nedsitt, i en bevegelse over hodet) og støt (vending av stang til brystet, med nedsitt, for så å foreta et utfall under den til den er på låste armer).

Begge øvelsene kan gjennomføres uten nedsitt, men det betyr at vektstangen da må løftes høyere, noe som ikke er noen fordel. En god utførelse betinger at en har god smidighet (gode leddutslag) og er hurtig sammen med god balanse. 

Slik foregår konkurransen:
Samme dag som konkurransen er veies utøverne inn i de definerte vektklasser. Arenaen består av en platting på 4x4 meter.  

Hver løfter har tre forsøk i hver øvelse. Stangen belastes fortløpende opp i kg. Utøvelsen av forsøkene bedømmes av 3 dommere. For eksempel 2 hvite lys og ett rødt lys betyr godkjent forsøk. Selve stangen veier 20 kg hos menn, og 15 kg hos kvinner. Forskjellige farger på skivene indikerer hvor tunge de er, rød er 25 kg, blå er 20 kg, gul er 15 kg, grønn er 10 kg osv.

Hvem er vinneren?
All den tid mennesker er bygd og veier forskjellig er det urettferdig at en lett løfter må konkurrere mot en tyngre. Derfor er det inndelt klasser både for kvinner og menn. Vinnere blir kåret innen hver klasse. Kåring av beste løfter uansett vektklasse skjer etter en bestemt formel som tar hensyn til at en tung løfter må løfte mer enn en lett løfter. Dette skjer at ved innveiing 2 timer før en konkurranse, tildeles alle en koeffisient etter en nøye utarbeidet tabell (Sinclair). De som veier minst, får en "høyere" koeffisient. Det totalt løftete kg multipliseres med koeffisienten og en får en poengsum. Den høyeste individuelle poengsummen er den beste utøveren totalt. Det er forskjellige poengtabeller for kvinner og menn.

Vektklasser menn: 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, 102 kg, 109 kg, +109 kg

Vektklasser kvinner: 45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, 87 kg, +87 kg

Øvelser

Sammenlagt (rykk/støt)
Støt
Rykk