Gymnastikk og turn

Troppsgymnastikk/TeamGym
I TeamGym er det den sammenlagte karakteren for alle tre apparater som er gjeldene for den endelige plasseringen:

Frittstående
I frittstående samarbeider utøverne på troppen om å vise en koreografi hvor dans og rytme kombineres med gymnastiske og akrobatiske elementer i formasjoner til musikk. I konkurranser bedømmes troppen etter synkronitet, vanskelighetsgrad og stil. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 16 meter og 3,5 cm tykt.

Tumbling
I tumbling utfører gymnastene tre akrobatiske omganger til musikk. Omgangene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Omgangene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (tverraksen/salto og lengdeaksen/skru) og ha progresjon i vanskelighet. I en omgang skal hver utøver utføre tre eller flere elementer etter hverandre. Tumbling er en 15 meter lang oppbygd bane med sprett, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matte i enden av banen.

Trampett
I trampett utfører utøvern tre akrobatiske omganger til musikk. Omgangene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Omgangene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (tverraksen/salto og lengdeaksen/skru) og ha progresjon i vanskelighet. Trampett er en skråstilt «mini-trampoline» med sprett, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander i landingsområdet.

Gymnastikkhjul
Gymnastikkhjulet er konstruert med to metallsirkler, sveiset sammen med to skrittstenger, to pedaler, to håndtak og to kanthåndtak. Det veier ca. 50 kg, men vekten kommer an på diameteren til hjulet. Den er pvc-belagt, som gir hjulet friksjon mot gulvet og en jevn trillebevegelse. Normale størrelser er mellom 1,60-2,30 meter, ut fra høyden til gymnasten. I gymnastikkhjul konkurreres det i både enkeltdisipliner (hopp, linje og spiral) og allround (sammenlagt alle tre disipliner).

Linje
I linje triller hjulet på begge ringer, to runder er standard lengde. Maksimalt kan det vises frem seks lengder. På disse lengdene viser utøveren gymnastiske momenter med eller uten bindinger på føttene. Seniorer kjører øvelsene til musikk, hvor det også bedømmes evne og kreativitet til å tolke og overføre musikken til øvelsen.

Spiral
I spiral tippes hjulet på en ring, og holdes gående i sirkler balansert på denne ringen. Her utføres det, på samme måte som i linje, momenter med og uten bindinger. Det kreves at gymnasten viser stor spiral (ca 60 grader helling mot gulvet), deretter liten spiral (mindre enn 45 grader helling mot gulvet), før kontrollert oppgang og uthopp.

Hopp
I hopp settes hjulet i bevegelse mot en tjukkas, deretter løper gymnasten etter hjulet, tar det igjen, og hopper på hjulet. Alt etter nivået på gymnasten, vises det ridehopp eller forlengs/baklengs stående hopp. Ved stående hopp kreves det et et opphopp, lignende press til håndstående. Stående på toppen av hjulet utføres det ulike salto til tjukkas. Gymnasten har i denne grenen to forsøk, hvor det beste blir tellende.

Øvelser

Gymnastikkhjul
Troppsgymnastikk
Lagkonkurranse
Apparatfinaler
Mangekamp