Skyting

Leirdueskyting, også kalt lerdueskyting, omfatter flere typer sportsskyting med haglegevær hvor skytteren forsøker å treffe en flyvende leirdue. Leirduen kastes som oftest ut foran skytteren på skytterens egen kommando.

Selve leirduen er en rundformet tallerkenlignenede genstand som er laget av bitumen. Leirduen har en synlig farge, ofte oransj, for å være lett å få øye på.

Innenfor leirdueskyting har vi ulike grener: Hvis det brukes flere leirduekastere under skytingen, kalles øvelsen skeet eller olympisk skeet. En annen variant er trap eller OL-trap.

FITASC Sporting er en skytedisiplin som er organisert av «Federation Internationale de Tir Aux Sportives de Chasse», eller FITASC-forbundet. Denne disiplinen består i Norge av to øvelser: FITASC Sporting og Compak Sporting. Disse øvelsene har sitt opphav fra jakt-trening, og er av mange betegnet som den ultimate utfordringen for en leirdueskytter.

  • FITASC Sporting (samme navn som disiplinen) er den øvelsen der man benytter feltmessige standplasser, der et sett med leirduekastere er plassert med tilknytning til disse. Standplassene er organisert i en slags «løype», der man i hvert oppsett skyter på 25 leirduer. Størrelsen på konkurransen avgjør hvor mange 25-serier som skal skytes, og i EM og VM er programmet 200 duer fordelt på 4 konkurransedager.
  • FITASC Compak Sporting er mer konkurransepreget i forhold til felt-oppsettet som FITASC Sporting har. Denne øvelsen skytes på baneforhold med minst 6 leirduekastere pr oppsett. Program og leirduebaner kan justeres slik at man kan få alt fra lette til svært vanskelige oppsett. I EM og VM skytes det på til sammen 200 leirduer fordelt på 4 konkurransedager.

Pistolskyting er den største av alle fagretningene i Norges Skytterforbund. Pistolskyting er en helårsidrett som utøves både inne og ute, sommer og vinter, men aktiviteten er størst i sommerhalvåret.

Norge har flere dyktige pistolskyttere som har vunnet internasjonale mesterskap.

  • PPC-skyting oppsto i USA i 1957/58 som en konkurranseform tilpasset politiopplæring. Den var lenge en konkurranseform forbeholdt politi og militær tjenestepersonell, men ble etter hvert oppdaget og adoptert av de sivile skytterne. For å kunne delta i PPC 1500 må du være godkjent som skytter og ha deltatt på et kurs som gir deg en godkjenning til å konkurrere.

Øvelser

FITASC Compak Sporting
FITASC Sporting
Precision Pistol Competition
Rifle
Skeet
OL-trap