Seiling

IQFOIL er en olympisk klasse der det skal konkurreres i OL i 2024. 29er, WASZP og Windfoil er rekrutteringsklasser. 29er seiles av to personer der mannskapet står i trapes (henger i en vaier som er festet i masten). I de øvrige klassene er det kun én person i hver båt/på hvert brett.

Seilerne konkurrerer på en bane som består av utlagte bøyer som skal rundes i en spesiell rekkefølge i løpet av regattaen. Når seilerne starter, skal de passere en startlinje som er markert ved at de skal seile mellom en oppankret startbåt og en utlagt bøye. Startprosedyren begynnes ved at det gis et signal 5 minutter før start, og når starten går, er det om å gjøre for seilerne å beregne det slik at man er nærmest mulig startlinjen på et gunstigst mulig sted mellom startbåten og startbøya.

Etter starten skal seilerne seile til et merke som ligger i «vindøyet» – det vil si i den retningen vinden blåser ifra. I og med at seilbåter ikke kan seile rett mot vinden, må de seile med en vinkel mot vinden for å komme til merket. På seilspråket kalles dette «å krysse».

Etter runding av merket, skal de seile med vinden (på seilspråket heter det «å lense») til et utlagt merke, hvoretter de skal seile en eller to runder til mellom de samme merkene før de går i mål.

På vei rundt denne banen gjelder det for seilerne å trimme seilene slik at gir mest mulig fremdrift. Med kroppen må seilerne balansere båten/brettet slik at den krenger minst mulig. I og med at vinden hele tiden varierer både i styrke og retning, gjelder det også for seilerne å finne den raskeste veien til merket innenfor disse variasjonene. De må dessuten hele tiden justere kursen slik at båten/brettet seiler med mest mulig optimal vinkel til vinden.

Samtidig skal seilerne forholde seg til konkurrentene de seiler mot. Seilsporten har et sett regler, kappseilingsreglene, som definerer hvem som til enhver tid har retten til veien når båter møtes. En viktig del av spillet i en regatta, er å seile taktisk i forhold til konkurrentene – for eksempel ved å posisjonere seg på en måte som gir konkurrenten ugunstig vind eller for å få innersving ved runding av et merke.

De beste seilerne er de som klarer å sette sammen alle disse elementene på en best mulig måte.

Tre av de fire båt-/brett-klassene i NM-veka er utstyrt med foiler. Foilene gjør at båtene/brettene løftes opp av vannet når de oppnår en viss hastighet. Når båtene/brettene løftes opp av vannet, øker farten betraktelig. Det gjelder med andre ord å foile så mye av seilasen som mulig.

En seilas varer normalt fra 20 til 40 minutter, og hver av enkeltseilasene teller i et sammenlagtresultat som til slutt gir vinnerne og den øvrige rekkefølgen. Får man seilt fire eller flere seilaser i løpet av mesterskapet, kan seilerne stryke den dårligste seilasen i sammenlagtregnskapet.

Øvelser

Windfoil seilbrett
iQFOIL seilbrett
WASZP enmannsjolle
29er tomannsjolle