Roller derby

Roller derby er en idrett som utøves på en oval bane. Hvert lag har fem spillere på banen, en «poengtaker» (jammer), og fire angreps- og forsvarsspillere (blockere). Jammeren tar poeng ved å passere motstanderens spillere. Det deles ut ett poeng per motstander man passerer per runde, altså totalt 5 mulige poeng per runde. Blockerne bruker taktikk, posisjonering og fysisk styrke for å hjelpe sin egen poengtaker forbi motstanderspillere, samtidig som de må hindre motstanderens poengtaker i å ta seg forbi. 
 
Roller derby er en svært inkluderende idrett hvor LHBTQ+-rettigheter, inkludering av medlemmer med funksjonsnedsettelse og antirasisme er viktige grunnpilarer. Klubbene har et tilbud til alle som ønsker å utvikle seg, enten det er som spiller, funksjonær, dommer eller frivillig. Idretten tiltrekker både utøvere med annen idrettsbakgrunn, og de som ikke nødvendigvis har vært aktive innen idretten tidligere. Idretten rekrutterer mange studenter og tenåringer som ikke er aktiv i annen idrett eller som har sluttet med annen organisert idrett.

Øvelser

Roller derby