Mounted Games under NM-veka 2019. Foto: Tonja Hjøllo

Ridning

Mounted Games er konkurranse på ponnier utført i høy fart og med stor presisjon. Det ris enten individuelt, i par eller som lag med flere ryttere. Konkurransene preges av stort engasjement, mye action, høy underholdningsverdi og maksimal spenning til siste slutt. Deltagerne skal gjennomføre diverse øvelser så fort som mulig, for å samle mest mulig poeng. Den med mest poeng vinner. Gjør rytteren feil i en øvelse, må denne rettes opp for å få godkjent et race.

Det stilles generelle krav til rideferdigheter, og rytterne utvikler en imponerende motorikk og koordinasjonsevne. Konkurransene preges av disiplin og høy spenning. 

Øvelser

Mounted Games