(Foto: Dag Oliver)

Trial er en internasjonal motorsport som krever balanse og konsentrasjon, som en ferdighetsprøve i vanskelig terreng. I motsetning til andre motorsporter handler ikke trial om å gi full gass og komme raskest frem. Trial er en motorsport med fokus på å holde balansen mens man kjører rolig og kontrollert. Man skal stå oppreist på trialsykkelen og holde bena på fothvilerne.

Les mer på nmfsport.no

Om NM-veka

Arrangementet er et samarbeid mellom NRK og Norges idrettsforbund med Norsk Tipping som hovedsponsor.

Kontakt oss

Prosjektleder, NIF
Ingrid Haukvik-Jensen, Prosjektleder NM-veka
ihj@idrettsforbundet.no
Telefon: + 47 480 64 335

 

Prosjektleder, Rogaland Idrettskrets
Gjert Smith Jr., Prosjektleder RIK
gjert.smith@idrettsforbundet.no
Telefon: +47 932 61 233

 

Kommunikasjonsansvarlig
Sofie Torlei Olsen, Kommunikasjonsrådgiver 
sof@idrettsforbundet.no
Telefon: +47 975 37 358

 

Websider
Christine A. Johnsen, Informasjonskonsulent
christine.andersenjohnsen@idrettsforbundet.no
Telefon: +47 415 27 547

Fotografer

Forsidebilder: 
Dag Oliver