Foto: Norges Gymnastikk- og Turnforbund

I mangekamp i apparatturn konkurreres det i alle apparatene (seks for menn og fire for kvinner), og resultatene legges sammen. 

I lagfinalen velger hvert lag tre gymnaster til å konkurrere på hvert apparat. Alle tre deltagernes poengsummer teller sammenlagt; de tre poengene på hvert apparat summeres for og legges til lagets totale poengsum.

På finaledagen konkurrerer de seks beste i hvert apparat fra mangekampen.

Les mer på gymogturn.no

Om NM-veka

Arrangementet er et samarbeid mellom NRK og Norges idrettsforbund med Norsk Tipping som hovedsponsor.

Kontakt oss

Prosjektleder, NIF
Ingrid Haukvik-Jensen, Prosjektleder NM-veka
ihj@idrettsforbundet.no
Telefon: + 47 480 64 335

 

Prosjektleder, Rogaland Idrettskrets
Gjert Smith Jr., Prosjektleder RIK
gjert.smith@idrettsforbundet.no
Telefon: +47 932 61 233

 

Kommunikasjonsansvarlig
Sofie Torlei Olsen, Kommunikasjonsrådgiver 
sof@idrettsforbundet.no
Telefon: +47 975 37 358

 

Websider
Christine A. Johnsen, Informasjonskonsulent
christine.andersenjohnsen@idrettsforbundet.no
Telefon: +47 415 27 547

Fotografer

Forsidebilder: 
Dag Oliver