Leirdueskyting

Leirdueskyting, også kalt lerdueskyting, omfatter flere typer sportsskyting med haglegevær hvor skytteren forsøker å treffe en flyvende leirdue. Leirduen kastes som oftest ut foran skytteren på skytterens egen kommando.

Selve leirduen er en rundformet tallerkenlignenede genstand som er laget av bitumen. Leirduen har en synlig farge, ofte oransj, for å være lett å få øye på.

Innenfor leirdueskyting har vi ulike grener:

Hvis det brukes flere leirduekastere under skytingen, kalles øvelsen skeet eller olympisk skeet.
En annen variant er trap eller OL-trap.

OL-trap:

OL-trap skytes på en bane med fem standplasser som ligger på linje med et ca 20 meter langt hus for kastemaskiner foran. Der er det 15 kastemaskiner inndelt i fem grupper à tre maskiner, slik at hver standplass har tre kastemaskiner foran seg. Maskinene stilles inn på bestemte utkastprogram foran hver konkurranse, hvor både retning og høyde på leirduene kan varieres.

Man skyter en leirdue per standplass. Hvilken maskin som foretar utkastet er ikke skytteren klar over før det skjer. Duen frigjøres etter skytterens egen kommando «klar», og han kan løsne to skudd per due.

En serie består av 25 leirduer, altså fem per standplass. Som i skeet består en konkurranse for menn av 125 duer og for kvinner 75. Finaleskytingen består også her av 25 duer.

Skeet:

En skeetbane har to kastemaskiner, som duene kommer ut ifra. Kastemaskinene er plassert henholdsvis i et høyt og et lavt tårn plassert 38,6 meter fra hverandre. Skytingen skjer fra åtte standplasser.

Programmet er fastlagt på forhånd. Skytteren går gjennom banen fra standplass til standplass og skyter 2-4 duer per standplass. Totalt 25 duer per gjennomgang. Kun ett skudd per due, som frigjøres 0-3 sekunder etter at skytteren har ropt klar.

Det kastes enten en due fra ett av tårnene, eller to duer samtidig fra begge tårn. Også kalt en dublé.En konkurranse for menn består av fem serier, i alt 125 duer. For kvinner er konkurransen på 75 duer. Og de seks beste skyter vanligvis en finaleserie på 25 duer.

Øvelser

Skeet
OL-trap