Kickboksing

Kickboksing er en tøff og spennende idrett preget av rettferdighet og respekt mellom alle medlemmer, hvor mestring og idrettsglede står i fokus.

Idretten består av syv disipliner: Fullkontakt, lettkontakt, K-1, low-kick, pointfighting, kick-light og musical forms. 

Fire av disiplinene bruker matte som kampområde og tre bruker boksering.

Fullkontakt
Kan sammenlignes med boksing, da alle disse ingredienser er tilstede i tillegg til bruk av bein på samme treffpunkter som med armene. Er en krevende fysisk utøvende gren, der kondisjon, temposkifte og styrke har en sentral rolle. Utkjempes i boksering.

Pointfighting
Det er stopp mellom hvert treff som er av lett kontakt. Hurtighet, bevegelse, oversikt og gode tekniske kvaliteter preger denne grenen. Har fatt stor underholdningsverdi fordi utøverne ønsker å vise sine ferdigheter og finesser i eksplosive angrep, selv om styrke i slag og spark er av lett karakter. Utkjempes på matte.

Lettkontakt
Som fullkontakt, men hvor styrken i slag og spark er betraktelig mindre. Strengere dømming. Utøvere må vise det samme som i fullkontakt, men må kunne beherske og kontrollere seg selv. Utkjempes på matte. 

Musical forms
En utøver utfører kampteknikker til musikk. Øvelsene er rettet mot en eller flere innbilte motstandere, som skal vare i maks ett minutt og 30 sekunder. Man vil av dommere bli vurdert ut ifra vanskelighetsgrad, styrke, balanse, timing, koordinasjoner og basic-teknikker.

K-1
K-1 er lik fullkontakt og low-kick, men skiller seg fra fullkontakt med mer allsidige og alternative treffpunkter og teknikkalternativer ved at både lår og legger inngår som treffområde og bruk av kne som poenggivende teknikk. I tillegg kan en også klinsje, dvs. holde motstander mens man utøver teknikk, men ikke i mer enn fem sekunder og kun med én kneteknikk. Utkjempes i boksering. 

Low-kick
Lowkick er likt fullkontakt, men skiller seg fra fullkontakt ved å utvide det poenggivende treffområdet fra hode og kropp til også å gjelde lår. Utkjempes i boksering. 

Øvelser

Kick-light
Pointfighting
Musical forms
Low-kick
K-1
Lettkontakt
Fullkontakt