Foto: Christopher Martinsen

Judo

En judokamp ledes av en mattedommer som gir poeng, og utkjempes mellom to jevntunge motstandere med fire minutters effektiv kamptid. Kampen kan vinnes før full tid ved å kaste motstanderen på ryggen, å feste godkjent holdegrep i tjue sekunder, at motstanderen gir opp kampen, å kaste motstanderen på siden to ganger eller å kaste motstanderen på siden pluss å feste godkjent holdegrep i ti sekunder.


Det finnes også straff og diskvalifikasjonsregler, for eksempel for passivitet eller ved bruk av ulovlige teknikker. Judo er en fullkontakt sport hvor alle teknikker utføres reelt med full kraft. Det er således ingen slag eller spark i judo-konkurranser.


Etter full kamptid vinner den utøver som har lyktes med skåre en halv seier: ett kast på siden eller holdegrep i ti sekunder. Dersom ingen har skåret poeng ved kampslutt fortsetter kampen til en av utøverne skårer poeng, såkalt «golden score».

Øvelser

Lag
Individuelt