Functional fitness

Functional fitness er en intens og actionfylt idrett hvor utøverne blir testet i funksjonelle fysiske ferdigheter. Det funksjonelle er i sentrum, noe som betyr at det fokuseres på å utføre et arbeid, ikke på hvordan det blir utført (stilpoeng) eller hvordan de som utfører det ser ut (utseende/posing). Det stilles likevel krav til utførelsen for å kunne bedømme utøverne, for eksempel kreves det at en knebøy er fullt utstrakt på toppen og når under nitti grader i bunnen.

Hovedgrenen i functional fitness er medlay (individuell eller team), hvor man testes i 6 forskjellige øvelser: strength, power, skill, endurance, mixed og bodyweight. 

Her kombinerer man og bruker elementer fra blant annet vektløfting, styrkeløft, kettelbellsport, turn, friidrett, strongman, triatlon og kroppsvektstrening. Testene er ofte av høy intensitet, og man utfører gjerne rundt 10-15 forskjellige øvelser i løpet av en konkurranse, der for eksempel rykk eller en gitt lengde håndstående gåing er en øvelse. Testene utføres på tid, vekt eller maks antall repetisjoner i løpet av en tidsramme.

Functional fitness fokuserer på allsidighet, og graden av variasjon og krav til forskjellige fysiske ferdigheter gjør at idretten passer for alle uansett størrelse og utgangspunkt, da de fleste vil finne områder de hevder seg spesielt godt i. 

Om konkurransen under NM-veka i Sarpsborg: 
Det vil være 1 lag (altså to personer) i hver lane, så totalt 20 personer på banen per heat. Timing-knappene plasseres på motsatt side av riggen (altså nært publikum), som dermed vil være start og mål. En del arbeid vil utføres i riggen, men de vil i mange av testene bevege seg progressivt fremover i de 6 segmentene på banen slik at man har god oversikt over hvem som leder. Riggen vil være stasjon for pullups, tauklatring, håndstående push-ups og muscle-ups.

I løpet av de to dagene vil alle lagene fullføre 6 tester hver, 3 per dag. Alle testene vil gi telle like mye, og laget med sammenlagt beste resultat vil vinne. Konkurransedisiplinen er medley, og består av følgende tester:

  • Endurance: Dette er den lengste testen, bør gjerne ha en varighet på minst 20 minutter. Her er det det gjerne enkle øvelser med et repetitivt bevegelsesmønster, og ingen ytre belastning.
  • Strength: Målet her er å teste maks styrke. Testen gjennomføres med enten én eller svært få repetisjoner med tyngst mulig vekt. Det kan være én øvelse eller et kompleks satt sammen av flere øvelser. Typisk vil man ha flere forsøk i samme test, og formatet kan variere mye. Typiske øvelser er de olympiske løftene (snatch, clean, jerk) samt øvelser fra strongman og styrkeløft.
  • Bodyweight: Målet her er å teste evner og utholdenhet i øvelser med egen kroppsvekt. Det brukes ingen ytre belastning eller avanserte turnelementer, men har fokus på at utøveren testes over et relativt stort volum. Vanlige øvelser her er knebøy-bevegelser som air squat og pistol, press-bevegelser som handstand push-up, burpee, dip, trekk-bevegelser som pull-up, rope-climb og muscle-up, og kjerneøvelser som f.eks. toes-to-bar eller GHD sit-up.
  • Mixed relay 1: Målet her er å teste evnen til å fullføre en test hvor det er stor variasjon i bevegelser, belastning og type øvelser som utføres. Her er det flere transisjoner og man må tenke pacing og strategi. Testen inneholder typiske elementer fra både utholdenhet, styrke og kroppsvektøvelser.
  • Mixed relay 2: *samme som over
  • Team strategy: Denne kategorien er åpen mtp øvelser, men her må laget være strategisk og spille på hverandres styrker. En god plan og evnen til å gjennomføre den er vesentlig.