Foto: Norges Dykkerforbund

Dykking

Undervannsrugby er en av Norges Dykkerforbunds tre konkurransegrener. Sporten utøves av sportsdykkerklubber over hele landet. Spillet foregår på tvers av den dype delen av et tradisjonelt innendørs 25 meters basseng.

I kamper vil det være tre dommere. En landdommer kontrollerer tid, riktig innbytte og spill ved overflaten. To vanndommere, hvor minimum den ene er utstyrt med pressluftapparat, kontrollerer spillet under vann fra hver sin side av banen. Et kraftig signalanlegg sørger for at alle hører når dommeren markerer for mål, frikast eller start og stopp av spillet.

Under spillet er mye tillatt, men selvfølgelig ikke alt. Man har lov til å angripe ballførende spiller, og ballførende spiller kan selv angripe andre spillere. Farlig spill, slag og spark er ulovlig, likeledes er det forbudt å angripe andre spilleres utstyr som maske, drakt og svømmeføtter.

Øvelser

Undervannsrugby