Anniken Steen er to ganger norgesmester i diskgolf. Foto: Kjetil Dalseth

Diskgolf

Sted: Årsøya, Selbu kommune
Tid: 16.-19. juni
Lokal arrangør: Nidaros Diskgolfklubb
Resultat: https://www.pdga.com/tour/event/65334
Nettside: https://www.nidarosdiskgolf.no/nm2023/

Diskgolf oppsto i USA og du trenger kun en frisbee/disk og en metallkurv for å spille.

Målet er å få disken fra et utkastfelt og til metallkurven på færrest mulig kast. Det første kastet tas alltid fra et definert utkaststed (tee). Neste kast tas fra der disken falt til ro. Hvert kast, inkludert eventuelle straffekast, telles opp når disken er i kurven. Totalsummen er alle kastene per kurv (hull) summert opp. Spilleren med færrest antall kast er vinneren. En runde består av 18 hull og i NM spilles det 4 runder.

Avstanden fra utkastfeltet til kurven varier fra 50 meter til over 300 meter. Parverdien varierer mellom par 3 til 5. Diskgolf er en individuell sport, men i turneringer spilles det i grupper på 3-5 personer.

Oppsummert:

  1. Diskgolf går ut på å bruke færrest kast fra utkastet til kurv.
  2. Du kan spille alene eller i gruppe. En passe størrelse på gruppen er fra 3-5 personer.
  3. Naturlige hindringer som trær, busker og grener er en del av banen, de skal ikke bøyes, knekkes eller fjernes på noen måte.
  4. Etter utkastet er det spilleren som ligger lengst unna kurven som skal kaste. De andre spillerne blir værende bak kasteren. Når spilleren utfører neste kast skal den foten som er nærmest kurven være rett bak disken/markøren.
  5. Det er lov med tilløp samt tråkke over disken eller markøren etter at disken er kastet, så lenge du ikke er innenfor 10 meter fra kurven. Innenfor 10 meter må spilleren vise balanse bak diskens plassering/markør etter at disken er kastet.
  6. Hullet er ferdig spilt når disken ligger i kurven eller henger i kjettingen.
  7. I diskgolf stilles det som i alle andre disksportgrener store krav til fairplay. Spillerne dømmer selv og det er en viktig grunnpilar i sporten.
  8. La banen være i like god stand når du forlater den og ta med all søppel og tomgods.