Curling

Curling er en presisjonsidrett som stiller krav til egenskaper som: balanse, konsentrasjon, presisjon, mental styrke, samarbeidsevne og taktiske egenskaper.

I mixed doubles består laget av én kvinnelig og én mannlig spiller. Laget har til sammen fem steiner, hvor den ene spilleren setter første og siste steinen, den andre setter stein to, tre og fire. Laget velger selv om de vil bruke den spiller som ikke setter stein som koster eller skip.

Regler
I tillegg til de fem steinene, har begge lag en pre-plassert stein hver i spill. Laget med sistestein har sin stein plassert i huset, mens det andre laget har sin plassert som guard.

Det er ikke lov å slå ut andre stein med de fem første steinene i kampen. Hvert lag her tilgang til å be om power play én gang pr kamp. Ved power play flyttes de pre-plasserte steinene til den ene siden i spillefeltet før omgangen spilles som vanlig. Det er laget som har sistestein som har anledning til å be om dette. Power play gir en god mulighet for laget med sistestein til å sikre to eller flere poeng, eller sikre at motstanderen ikke stjeler.

Spillets gang
Reglene for mixed dubles gjør at spillet blir en mer intens form for curling, hvor det ofte er mye stein i rundt og i huset. Lagene bruker første delen av omgangen til å «sette opp» huset, for å skape seg muligheter på de siste steinene. Dette ender ofte med litt spektakulære stein mot slutten av omgangen.

For laget med førstestein handler det om å kontrollere midten av spillefeltet, få en bestestein så nær sentrum av huset som mulig (ofte den første steinen som blir satt), for så å beskytte denne i håp om å kunne stjele et poeng. For laget med sistestein er handler det om å skape seg selv muligheter til å få tilgang til knappen, med dette kan laget alltid redde seg ut ved en dragning til knappen på sistestein for ett poeng om man ikke lykkes med å få flere.

Øvelser

Mixed doubles