Fluekasting under NM-veka 2019. Foto: Christopher Martinsen

Casting

Fluekasting er en idrettsgren som utføres med standard fluefiskeutstyr, og hvor det konkurreres i ulike lengde- og presisjonsøvelser. Fluekasting er en presisjonsidrett, som stiller høye krav til utøverens teknikk. På Bråsteinsvannet 29.-30. juni skal Kongepokalen deles ut og de fremste utøverne i Norge skal konkurrere i øvelsene ørret presisjon, ørret lengde, sjøørett lengde, laks lengde.

Øvelser

Laks lengde
Ørret lengde
Sjøørret lengde
Ørret presisjon