Foto: Trine Ness Wichmann

Basket

Norges Basketballforbund (NBBF) har utviklet konseptet 3MOT3 basketball, en lavterskelversjon av basketball med hensikt å spre idretten til massene. Det som trengs er en kurv, en ball og en håndfull venner. Fritt, urbant og innovativt!

3MOT3 er den norske betegnelsen på FIBAs 3x3, som har sitt utspring fra forskjellige former av streetbasket, spilt verden over. 3x3 er ranket som en av de største mosjonsidrettene i verden og er i ferd med å bli den viktigste drivkraften i utvikling av basketballgenerelt.

Øvelser

3MOT3